Työhistoria

Arja Väisänen

Olen peruskoulutukseltani HuK ja valmistunut kliiniseltä puheterapeuttikurssilta puheterapeutiksi v. 1984 Jyväskylän Yliopistosta, laillistettu 1995. Olen ollut puheterapeuttina kehitysvammahuollossa Vaalijalassa Pieksämäellä vv. 1984 - 1998; jaksoon sisältyi lukuvuosi erityisopettajan tehtävissä vaikeavammaisten opetuksessa. Olen lisäksi työskennellyt Pieksämäen terveyskeskuksessa puheterapeuttina vv. 1998 -2006 ja Pieksämäen perheneuvolassa vv. 2007-2008. Vuonna 2009 käynnistin oman yrityksen ja siirryin ammatinharjoittajaksi.  Painopiste työssäni on Kelan järjestämässä vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Lisäksi teen jonkin verran terapiaa lähiympäristön kunnissa tai kuntayhtymissä maksusitoumuksella. Suurin osa asiakkaistani on lapsia. Pyrin vuosittain päivittämään ammatillisia taitojani koulutuksella.

Keskeiset koulutukset

 

Neuvottelutaito

Bliss-peruskurssi

Perhekeskeinen työskentely

Autistiset ja psykoottiset lapset

Tietokoneavusteinen kuntoutus ja opetus

Castillo-Morales orofacial regulation therapy

Tekniset apuvälineet ja ohjelmat

Vaiko - kouluttajakoulutus

Kommunicera mera

Orofaciaalinen reculaatioterapia -seminaari

Oppimisstrategiat/Akiva

Teacch-koulutus

Kielen kehittäminen käyttäytymistä ohjaamalla

Pikku-Portaat

Käpylän-malli

PC-koneet, ohjelmat, ohjauslaitteet

Dysfasia -tutkimus ja kuntoutus

Varhaiskehityksen arviointi

PECS-päivä

Monikielinen/-kulttuurinen Suomi

Tietokoneen A-ajokorttikoulutus

PECS:iä syventäen

Ekologinen puheterapia

Yrittäjyyden perustiedot

Startti NYT -valmennusohjelma

Monivammainen oppilas

Pragmaattiset vaikeudet autismissa

AACi-kommunikaatiokansioiden ideologia ja käyttö

TAIKE-tauluston koulutus

VIG perustason koulutus

Tukiviittomakurssi

Sensoriikan ja havaintomotoriikan vuorovaikutus lapsilla

GAS-koulutus

Suun sensomotorisia pulmia lapsuusiässä

Kommunikaatiokolmio ja kulmakivet

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

Voimauttava vuorovaikutus

OPT1-Oral Placement Therapy

Sillalla -seminaari, luento

Working With Selective Mutism

Talking Mats

Ensiapukurssi 1

PRT

OPT2-Oral Placement Therapy

Kielijänne; tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista

AVT; perusteita ja käyttötapoja

Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina

Valikoiva puhumattomuus - tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus

GAS - logopedisessä viitekehyksessä

Työllistäjä

 

1984 - Vaalijalan Kuntayhtymä

 

 

        

1998 - Pieksämäen kaupunki

2009 - Sanavakka

2020 - Sanavakka