top of page

Työhistoria

Arja Väisänen

Olen peruskoulutukseltani HuK ja valmistunut kliiniseltä puheterapeuttikurssilta puheterapeutiksi v. 1984 Jyväskylän Yliopistosta, laillistettu 1995. Olen ollut puheterapeuttina kehitysvammahuollossa Vaalijalassa Pieksämäellä vv. 1984 - 1998; jaksoon sisältyi lukuvuosi erityisopettajan tehtävissä vaikeavammaisten opetuksessa. Olen lisäksi työskennellyt Pieksämäen terveyskeskuksessa puheterapeuttina vv. 1998 -2006 ja Pieksämäen perheneuvolassa vv. 2007-2008. Vuonna 2009 käynnistin oman yrityksen ja siirryin ammatinharjoittajaksi. Vuoden 2023 alusta lähtien olen eläkkeellä ja jatkan työtä pienimuotoisesti.

Keskeiset koulutukset

 

Neuvottelutaito

Bliss-peruskurssi

Perhekeskeinen työskentely

Autistiset ja psykoottiset lapset

Tietokoneavusteinen kuntoutus ja opetus

Castillo-Morales orofacial regulation therapy

Tekniset apuvälineet ja ohjelmat

Vaiko - kouluttajakoulutus

Kommunicera mera

Orofaciaalinen reculaatioterapia -seminaari

Oppimisstrategiat/Akiva

Teacch-koulutus

Kielen kehittäminen käyttäytymistä ohjaamalla

Pikku-Portaat

Käpylän-malli

PC-koneet, ohjelmat, ohjauslaitteet

Dysfasia -tutkimus ja kuntoutus

Varhaiskehityksen arviointi

PECS-päivä

Monikielinen/-kulttuurinen Suomi

Tietokoneen A-ajokorttikoulutus

PECS:iä syventäen

Ekologinen puheterapia

Yrittäjyyden perustiedot

Startti NYT -valmennusohjelma

Monivammainen oppilas

Pragmaattiset vaikeudet autismissa

AACi-kommunikaatiokansioiden ideologia ja käyttö

TAIKE-tauluston koulutus

VIG perustason koulutus

Tukiviittomakurssi

Sensoriikan ja havaintomotoriikan vuorovaikutus lapsilla

GAS-koulutus

Suun sensomotorisia pulmia lapsuusiässä

Kommunikaatiokolmio ja kulmakivet

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

Voimauttava vuorovaikutus

OPT1-Oral Placement Therapy

Sillalla -seminaari, luento

Working With Selective Mutism

Talking Mats

Ensiapukurssi 1

PRT

OPT2-Oral Placement Therapy

Kielijänne; tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista

AVT; perusteita ja käyttötapoja

Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina

Valikoiva puhumattomuus - tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus

GAS - logopedisessä viitekehyksessä

Työllistäjä

 

1984 - Vaalijalan Kuntayhtymä

 

 

        

1998 - Pieksämäen kaupunki

2009 - Sanavakka

2020 - Sanavakka

bottom of page